Newbie guide to build your own mini CNC machine with less tools, Part 6.

Posted: March 15, 2011 in My CNC Build Log
Tags: , ,

มาทำงานกันต่อครับ และยังคงเป็นงานในส่วนของการทำ Model 3D เพื่อที่จะนำไปใช้งานในการออกแบบ ทุกชืัินมีขนาดเท่าของจริงทั้งหมด สำหรับผู้เริ่มต้นอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ในการสร้าง Model เหล่านี้ สำหรับผมแล้วก็ไม่ต่างกัน ใช้เวลาในการสร้าง Model เป็นเดือน เนื่องจากเวลาน้อย มีเวลาแค่ช่วงกลางคืนหลังเลิกงานเท่านั้น รวมทั้งยังต้องศึกษาเรื่องอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย ทำให้งานออกมาช้ามาก (แต่ที่อัพเดตได้เร็ว เนื่องจากงานพวกนี้ผมทำเสร็จล่วงหน้าไปแล้วเป็นเดือน นั้นหมายความว่างานจริงๆ ที่ทำตอนนี้ กับข้อมูลที่อัพเดตนี้ จะเป็นการอัพเดตข้อมูลย้อนหลังแต่คงจะอีกไม่นานจะเป็นงานที่ทำอยู่ ณ ปัจจุบัน)

All Component

Comments
 1. metaleka says:

  สุดยอดสำหรับการเริ่มต้น
  และขอบคูณในน้ำใจที่แบ่งปันครับ

 2. metaleka says:

  ตามไม่ทัน
  เงอะๆงะๆ เลย

 3. PerpongchePin says:

  เจ๋งงงงมากกเรยยยยยย น้องตะลึงงงง
  สู้ๆๆน่ะค่ะ ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s